Copyright
Op alle foto’s rust copyright. Voor elk gebruik van foto’s is vooraf schriftelijke toestemming vereist van de fotografe.

Bent u geïnteresseerd in foto’s, neem dan contact op met Huijskes Fotografie.

Disclaimer
Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Huijskes Fotografie heeft deze site zorgvuldig samengesteld. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Huijskes Fotografie aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Niets van deze electronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website.